Expert

Dodávky nářadí EXPERT jsou zajišťovány z moderního a efektivního distribučně-logistického evropského centra v Damparis, Jura (39), Francie.
Přední celosvětová značka ručního nářadí pro profesionální použití v autoservisech a průmyslu.

PŘESNOST

KVALITA

BEZPEČNOST

ODOLNOST

Výrobky EXPERT

Zkonstruované tak, aby splňovaly požadavky profesionálů na základě specifikací výzkumného a vývojového oddělení divize nářadí pro průmysl a autoservisy společnosti Stanley Black & Decker.

Poměr KVALITA / CENA

Nářadí EXPERT je zkonstruováno tak, aby vydrželo podmínky každodenního profesionálního využívání a to současně při udržení příznivé cenové hladiny pro uživatele.

Záruka EXPERT

Kvalita nářadí EXPERT je podpořena zárukou EXPERT. Není-li uvedeno jinak, EXPERT poskytuje záruku na veškeré vady materiálu a zpracování na všechny výrobky této značky bez časového omezení. V takovém případě dojde k výměně nebo opravě vadných výrobků, dle daných podmínek*
Záruka se nevztahuje na výrobek poškozený nevhodným používáním, výrobek upravený či špatně udržovaný. Podmínkou uznání požadavku na záruční opravu či výměnu vadného výrobku je jeho kontrola a odsouhlasení nároku naším obchodním zástupcem nebo technickým oddělením.

TONA - EXPERT / Všechna práva vyhrazena